Ke Atas ^
 • SERAT ASMARALAYA

  :D

  SERAT ASMARALAYA

  By Mas Kumitir

  ana wiku medhar ananing hyang agung
  kang nglimputi dhiri
  wayangan nya  dumumung neng netranira
  bunder nguwung lir sunaring surya nrawung
  aran nur muhammad.

  weneh muwus jatining kang murbeng idhup
  yaiku pramana
  kang misesa ing sakalir
  dumuning neng utyaka guruloka.

  iya iku tembung  arab baitul makmur
  tandane kang nyata
  aneng gebyaring pangeksi
  lwih waspada wruh gumlaring alam donya.

  mung pramana kang bisa nuntun marang swarga
  ana  rupa kadya rupanta priyangga
  kang akonus saking kamungsangta wus
  saplak nora siwah.

  amung mawa caya putih
  yaiku aran mayangga seta
  ana cahya seta prapta geng sabda
  iya iku nur muhammad kang satuhu.

  cahya maya maya
  jumeneng munggwing unggyaning
  tuntung driya anartani triloka
  baitul makmur baitul mukharam tetelu.

  ing baitul muqadas
  sumanar prapteng pangeksi
  liyepena katon ponang cahya maya
  anarawung warna warna wor dumunung.

  nuksmeng cahya kang sajati
  ingkang  padhang gumilang tanpa wayangan
  langgeng nguwung angebeki buwana gung
  mulih purwanira.

  duk durung tumurun maring
  ngarcapada awarna warana raga
  cahyanipun gumilang gilang nelawung
  tanpa wewayangan.

  nelahi sesining bumi
  gya tumurun dadya manungsa
  marma temtu yen prapta antareng layu
  ana cahya prapta.

  gumilang pindhah angganing
  tirta munggwing ron lumbu amaya maya
  dyan puniku ciptanen dadya sawujud
  lawan sabdanira.

  kang sinedyan samadyaning
  ngen ngenta yekti waluya sampurna
  mulya wangsul mring salira numuhun
  sabda gaib babar bali angebaki bumi
  tribuwana kebak bangkit megat nyawa.

   

  By alang alang kumitir


  | Link | Dibaca 851 kali
memuat Disqus ...

Diatra Bulan IniAlmanak